Svenska slavistförbundet – medlemskap

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

För att bli medlem i Svenska slavistförbundet skall man uppfylla de villkor som finns formulerade i förbundets stadgar. Man behöver dessutom rekommendation från två medlemmar. Ansökan om medlemskap sker på en särskild blankett som kan laddas ned här. Den ifyllda blanketten skickas till förbundets ordförande, Per-Arne Bodin, på nedanstående adress:

Per-Arne Bodin
Slaviska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

I medlemsavgiften ingår betalning för Scando-Slavica (två nummer per år), medlemskap i Nordiska slavistförbundet samt medlemskap i Svenska slavistförbundet. Uppgifter om medlemsavgiftens storlek kan fås av förbundets kassör, Nadezjda Zorikhina Nilsson. Förbundets plusgirokonto är 82 86 32 – 0.

 

Ansvarig för sidan: Per Ambrosiani
Sidan är senast uppdaterad den 30 augusti 2013