Svenska slavistförbundet – medlemskap

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

För att bli medlem i Svenska slavistförbundet skall man uppfylla de villkor som finns formulerade i förbundets stadgar. Man behöver dessutom rekommendation från två medlemmar. Ansökan om medlemskap sker på en särskild blankett som kan laddas ned här. Den ifyllda blanketten skickas till förbundets ordförande, Tora Hedin, på nedanstående adress:

Tora Hedin
Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

I medlemsavgiften ingår betalning för Scando-Slavica (två nummer per år), medlemskap i Nordiska slavistförbundet samt medlemskap i Svenska slavistförbundet. Uppgifter om medlemsavgiftens storlek kan fås av förbundets kassör, Per Ambrosiani. Förbundets plusgirokonto är 82 86 32 – 0.

 

Ansvarig för sidan: Antoaneta Granberg. Sidan är senast uppdaterad den 8 september 2018