Svenska slavistförbundet – nyhetsbrev

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

Svenska slavistförbundet ger sedan november år 2000 ut ett nyhetsbrev med nyheter, rapporter, bokpresentationer m.m. med anknytning till svensk och nordisk slavistik.

Det senaste nyhetsbrevet (nr 9, februari 2007) kan hämtas här. Nyhetsbrevet är i PDF-format och för att kunna läsa det kan du behöva programmet Acrobat Reader.

Tidigare nyhetsbrev

 

Ansvarig för sidan: Antoaneta Granberg. Sidan är senast uppdaterad den 6 september 2018