Svenska slavistförbundet – styrelse

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

Sedan medlemsmötet den 10 augusti 2013 i Bergen består Svenska slavistförbundets styrelse av följande personer:

Ordförande: Per-Arne Bodin, Stockholms universitet.
Suppleant: Tora Hedin, Stockholms universitet.

Vice ordförande: Malgorzata Anna Packalén Parkman, Uppsala universitet.
Suppleant: Karine Åkerman Sarkisian, Uppsala universitet.

Kassör: Nadezjda Zorikhina Nilsson, Göteborgs universitet.
Suppleant: Svetlana Polsky, Göteborgs universitet.

Sekreterare: Per Ambrosiani, Umeå universitet.
Suppleant: vakant.

Johanna Lindbladh, Lunds universitet.
Suppleant: vakant.

 

Ansvarig för sidan: Per Ambrosiani.
Sidan är senast uppdaterad den 30 augusti 2013