Svenska slavistförbundet – styrelse

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

Sedan medlemsmötet den 20 augusti 2016 i Ersta, Stockholm består Svenska slavistförbundets styrelse av följande personer:

Ordförande: Tora Hedin, Stockholms universitet.
Kassaförvaltare: Per Ambrosiani, Umeå universitet.

Sekreterare: Antoaneta Granberg, Göteborgs universitet.

Övriga ledamöter:

Johanna Lindbladh, Lunds universitet

Malgorzata Anna Packalén Parkman, Uppsala universitet

Irina Karlsohn, Högskolan Dalarna

Suppleanter:

Karine Åkerman-Sarkisian, Uppsala universitet

Renata Ingbrant, Stockholms universitet

Svetlana Polsky, Göteborgs universitet

 

Ansvarig för sidan: Antoaneta Granberg. Sidan är senast uppdaterad den 8 september 2018