Slaviska tangentbord
Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet
Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, SE 405 30 Göteborg
tel. 031 - 786 18 18, 786 18 08, vardagar kl 9.00-15.00
För att skriva de slaviska språken på en dator med ett svenskt tangentbord är det bekvämt med viss anspassning av tecknens placering. Sådan anpassning erbjuder vi för följande system:

Stockholms sida om tangentbord för Mac.

Bygg ditt eget tangentbord: