Svenska slavistförbundet – verksamhet

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

Nordiska slavistmöten

Nästa nordiska slavistmöte, det tjugoförsta, kommer att äga rum i Joensuu 2019.

Internationella slavistkongresser

Nästa slvistkongress, den sjuttonde, kommer att äga rum i Paris 2023.

Övrigt

För löpande uppgifter om verksamhet med slavistisk anknytning i Sverige se nu Slavistikportalen!


 

 

Ansvarig för sidan: Antoaneta Granberg. Sidan är senast uppdaterad den 8 september 2018