Svenska slavistförbundet – verksamhet

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

Nordiska slavistmöten

Nästa nordiska slavistmöte, det tjugonde, kommer att äga rum i Stockholm 2016.

Internationella slavistkongresser

Nästa internationella slavistkongress, den sextonde, kommer att äga rum i Belgrad, Serbien, år 2018.

Svenska bidrag till tidigare slavistkongresser finns publicerade bl.a. i:

Ambrosiani, Per (red.): Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid, 10–16 September 2008), Umeå 2009. [inkl. fulltext för nedladdning]

Englund Dimitrova, Birgitta & Alexander Pereswetoff-Morath (red.): Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003, Lund 2003.

Övrigt

För löpande uppgifter om verksamhet med slavistisk anknytning i Sverige se nu Slavistikportalen!


 

 

Ansvarig för sidan: Per Ambrosiani
Sidan är senast uppdaterad den 30 augusti 2013